E-verslas_VIESINIMASUAB „Comfort Heat“ 20 metų sėkmingai vystanti verslą elektrinio šildymo kabelių ir valdymo sistemų srityje gamina ir tiekia aukštos kokybės prekes bei gerina klientų aptarnavimą ir investuoja į verslo produktyvumo didinimą ir eksporto augimą. Augantis klientų skaičius, didėjančios eksporto apimtys paskatino bendrovę didinti produkcijos gamybos apimtis ir plėsti eksporto rinkas. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelktos Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

2014 m. rugsėjo 19 d. UAB „Comfort Heat“ pasirašė projekto „UAB „Comfort Heat“  pardavimų užsienio rinkose skatinimas“ 2013 -2014 (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-114) finansuojamo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto įgyvendinimui skirta parama iki 85 000 Lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto lėšomis finansuotas UAB „Comfort Heat“ dalyvavimas tarptautinėse parodose „The Big 5 2014” Dubajuje, 2015 metais „Maja I“ Rygoje, bei „Estbuild 2015“ Estijoje.

Įdiegtos eksporto pardavimų didinimo priemonės leido išplėsti užsienio pardavimų rinkas bei padidinti eksporto apimtis.

UAB „Comfort Heat“ įgyvendinamas projektas yra ilgalaikis. Planuojama, jog šio projekto dėka įmonė ir ateityje sėkmingai didins pardavimus ir eksporto apimtis. Dalyvavimas parodose didina produkcijos žinomumą užsienio rinkose, formuoja prekių paklausą, leidžia geriau tenkinti klientų poreikius ir sudaro palankias sąlygas ilgalaikiam verslo vystymui.

Daugiau informacijos:
UAB „Comfort Heat“
Vyda Mozūriūnienė, generalinė direktorė
Tel. 8 5 270 45 96
info@comfortheat.eu

Share Button